Algemeen | Boren | Ruimen | Draadsnijden | Frezen | Volhardmetaal | Vragenlijsten

Boren: De boor beschadigd?

Afgeschilferde hoofdsnijkant

Afgeschilferde hoofdsnijkanten zijn meestal te wijten aan een buitensporig grote vrijloophoek achter de hoofdsnijkanten. Hier is het raadzaam om de vrijloop terug te brengen naar de standaard normen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebroken of afgeschilferde neuspunt

Wanneer men het materiaal niet voldoende ondersteunt, kunnen de neuspunten breken of schilferen. Onder de druk van de boor buigt het materiaal door.
Zodra deze druk bij het doorkomen van de dwarssnijkant grotendeels wegvalt, springt het materiaal terug en zal daarbij de neuspunten beschadigen.
Dit probleem kan zich ook voordoen wanneer men een boor met 2 spiraalgroeven gebruikt in een bestaand gat.
In dit geval is een drie of vier lippenboor aan te raden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het splijten van de boor

Voor het splijten van de ziel van de boor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Om de boor in de boorhuls te krijgen wordt soms met een zwaar voorwerp op de boorpunt geslagen. Onnodig om te zeggen dat dit af te raden is. Het risico van een dergelijke behandeling is dat de punt haarscheurtjes gaat vertonen.
In dat geval kan de ziel zodra men gaat boren splijten. Een te hoge voeding kan hetzelfde resultaat geven.

Hier geldt: haastige spoed is zelden goed. De boor wordt niet voorzichtig genoeg uit de machine genomen. Men moet erop letten dat de boor niet op de machinetafel of ander hard oppervlak valt. Ook hierbij kunnen haarscheurtjes onstaan die later het probleem veroorzaken. Onvoldoende vrijloop aan de hoofdsnijkant waardoor de boor een enorme radiale kracht op gaat bouwen. Overmatig uitdunnen van de ziel. De dikte van de ziel moet overeenstemmen met de specificatie van de boor.