Algemeen | Boren | Ruimen | Draadsnijden | Frezen | Volhardmetaal | Vragenlijsten

Boren: Breuk bij de uitloop van de spaangroef

Bij kleinere boren kan breuk optreden bij het boren op een gebogen oppervlak. De punt kan hierdoor afdwalen met breuk tot gevolg.
Adviseer hier het gebruik ven een boorbus. Breuk kan ook optreden wanneer het werkstuk niet zorgvuldig wordt ingespannen. Bij het doorkomen van de boor bestaat de neiging tot "happen" in of het verschuiven van het materiaal. Hierdoor ontstaat een zijdelingse druk die groot genoeg is om de boor te breken.

 

 

 

 

 

 

Verstopping

Bij het boren van diepe gaten zal de afvoer van de spanen uit de spaangroeven niet altijd in hetzelfde tempo als de aanvoer gebeuren. Dit komt vooral bij horizontaal boren, waarbij de boor stil staat en het werkstuk draait, vrij veel voor. Bij deze bewerking speelt de spiraalhoek nauwelijks een rol, de spanen moeten als het ware zelf hun weg uit de spaangroef vinden. Herhaaldelijk vouwen de spanen zich dubbel, zetten zich vast en houden nieuw gevormde spanen tegen met als gevolg dat het koelmiddel niet meer bij de hoofdsnijkanten kan komen. Het gevolg is dat de boor daardoor snel oververhit en dus bot wordt. Om deze ongemakken te voorkomen moet de boor, voor het verwijderen van de spanen, geheel uit het gat worden genomen. Bij gebruik van boorbussen is het verstandig om voldoende ruimte te laten tussen werkstuk en bus, zodat de spanen onbelemmerd kunnen worden gelost.

 

 

 

 

Buigzame boor

Om een goede opspanning in een boorkop of spantang mogelijk te maken moet de schacht in hardheid afnemen. Hierdoor is het mogelijk dat een boor op de schacht doorbuigt.