Algemeen | Boren | Ruimen | Draadsnijden | Frezen | Volhardmetaal | Vragenlijsten

Frezen: Keuze van de frees

Omdat spiebaan-, vinger- of profielfrezen met schacht via de schacht wordt opgespannen, ontstaat er tijdens de bewerking altijd de neiging om door te buigen. Om dit doorbuigen te voorkomen moet bij de keuze van de frees altijd rekening worden gehouden met:

  • De stijfheid van de frees. (afhankelijk van het aantal snijkanten)
  • Zo groot mogelijke diameter.
  • Zo kort mogelijke snedediepte. (afhankelijk van de bewerking)

 

Relatie tussen aantal spaangroeven en stijfheid

2 snijders hebben een grote spaanruimte welke de afvoer van de spanen makkelijker maakt. Hierdoor is het mogelijk is om behoorlijk zwaar te verspanen.

3 snijders hebben bijna dezelfde ruimte voor de spaan als een 2 snijder maar de kern is groter. Hierdoor verkrijgt de frees een stijfheid welke praktisch gelijk is aan een 4 snijder.

4 snijders (meersnijders) hebben de grootste kern en daardoor ook de grootste stijfheid. De spaanafvoer wordt hier echter door benadeeld.

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande afbeeldingen tonen de verhouding tussen de spaanruimte en het aantal tanden van een frees van 10 mm.