Algemeen | Boren | Ruimen | Draadsnijden | Frezen | Volhardmetaal | Vragenlijsten

Boren: Produktie van HSS boren

Frezen

Bij het frezen van de boor wordt eerst een zacht gegloeid stuk materiaal in de freesmachine opgespannen waarna de boor d.m.v. frezen zijn spiraalhoek en vrijloopdiameter verkrijgt. Na deze bewerking ondergaat de boor zijn warmtebehandeling, wordt gericht en centerloos geslepen.
Dit systeem vindt vooral zijn toepassing bij de produktie van grotere afmetingen MK boren.

 

 

 

 

 

 

Slijpen

Wanneer de boren geslepen worden gebeurt dat nadat het materiaal de nodige warmte behandelingen heeft ondergaan, is gericht en centerloos geslepen.
De borenslijpmachine is uitgerust met 3 spindels. In eerste instantie wordt het halffabrikaat opgespannen in spindel 1, daarna wordt in positie 2 de spiraal geslepen. In positie 3 wordt de boor voorzien van de juiste vrijloop.

 

 

 

 

 

Borenproduktie en Toleranties.

Bij gerolde en getrokken boren zijn de toleranties groot.
Boren waarvan de ziel niet op de juiste plaats zit, zijn hierbij geen uitzondering. Geboorde gaten met gerolde of getrokken boren zullen dan ook alleen aan zeer ruime toleranties kunnen voldoen.

Gefreesde en geslepen boren hebben kleine en gelijke toleranties.
Hierdoor wordt de gebruiker in staat gesteld om een beter resultaat met gelijkblijvende toleranties te verkrijgen. Bovendien geven de nauwkeurige toleranties een aanzienlijke verbetering in de standtijd van het gereedschap.