Algemeen | Boren | Ruimen | Draadsnijden | Frezen | Volhardmetaal | Vragenlijsten

Ruimen: Ruimers

Ruimers worden over het algemeen gebruikt wanneer de nauwkeurigheid van het gat hoger moet zijn dan de tolerantie die door boren kan worden verkregen. In het hoofdstuk boren hebben we kunnen zien dat er met een optimaal geslepen boor een tolerantie van H12 en met de ADX een tolerantie van H9 haalbaar is. Bij constructies in bijvoorbeeld de werktuigbouw kan de constructeur voor gaten met speciale passing een tolerantie voor het gat aangeven. Een van de meest voorkomende is de bekende H7 tolerantie. Buiten een speciale passing worden ruimers ook gebruikt om de oppervlakteruwheid te verbeteren.