Algemeen | Boren | Ruimen | Draadsnijden | Frezen | Volhardmetaal | Vragenlijsten

Ruimen: Ruimers en nauwkeurigheid

Ruimers en nauwkeurigheid

Het ruimen geschiedt in reeds voorgeboorde gaten waarbij alleen de maatnauwkeurigheid, rondheid, en oppervlaktegesteldheid beïnvloed kunnen worden. Omdat de ruimer normaal gesproken het voorgeboorde gat volgt is de positionering van het gat niet te beïnvloeden. De tolerantie en de oppervlaktegesteldheid is afhankelijk van vele factoren, zoals het voorgeboorde gat, smeermiddelen en de machine. Om een regelmatige loop en onronde gaten te voorkomen zijn de snijkanten differentieel vertand. tevens zijn de meeste ruimers voorzien van linkse spiraalgroeven waardoor de spanen voor de ruimer zullen worden uitgestuwd om niet tussen het oppervlak en de ruimer te komen om de oppervlaktegesteldheid van het gat nadelig te beïnvloeden.

ISO toleranties voor inwendige maten

 
 

Nominaal
Bereik mm.

G6

G7

H6

H7

H8

H9

H10

H11

van1
tot3

+8
+2

+12
+2

+6
0

+10
0

+14
0

+25
0

+40
0

+60
0

van 3
tot 6

+12
+4

+16
+4

+8
0

+12
0

+18
0

+30
0

+48
0

+75
0

van 6
tot 10

+14
+5

+20
+5

+9
0

+15
0

+22
0

+36
0

+58
0

+90
0

van 10
tot 18

+17
+6

+24
+6

+11
0

+18
0

+27
0

+43
0

+70
0

+110
0

van 18
tot 30

+20
+7

+28
+7

+13
0

+21
0

+33
0

+52
0

+84
0

+130
0

van 30
tot 50

+25
+9

+34
+9

+16
0

+25
0

+39
0

+62
0

+100
0

+160
0