Algemeen | Boren | Ruimen | Draadsnijden | Frezen | Volhardmetaal | Vragenlijsten

Volhardmetaal: Volhardmetalen frezen

Waarom hardmetaal?

  • Hoge snijsnelheid - Vvhm x Fvhm > Vhss x Fhss 
  • Bij hoge machinekosten
  • Grote series
  • Stabiele condities
  • Finishing / Toleranties  
  • In materialen over HB 300
  • In abrasive materialen


Door een juiste keuze van gereedschap en verspaningcondities kunnen de totale kosten van een bewerking echter sterk beïnvloed worden.

Gemiddelde kostenplaatje van een totale bewerking.

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat het gereedschap slechts voor 3% van alle kosten staat. Iets duurdere gereedschappen kunnen door hogere snelheden de totale kosten van een bewerking sterk verminderen en denk eraan dat dit niet alleen van toepassing is bij gebruik van VHM gereedschappen maar ook bij het gebruik van HSS/HSCo applicatie gereedschappen.