Algemeen | Boren | Ruimen | Draadsnijden | Frezen | Volhardmetaal | Vragenlijsten

Draadsnijden: Voorboordiameter

De voorboordiameter is een afgeleide van de kernmaat van een schroefdraad. Voor de meest voorkomende schroefdraadafmetingen kunt u onze uitgebreide catalogus of kernboorkaarten raadplegen. Hoewel men bij een kleine over- of ondermaat van het voorgeboorde gat toch een goede draad kan verkrijgen is het natuurlijk verstandig om zoveel mogelijk de juiste voorboordiameter aan te houden. Een weinig overmaat kan bij sommige bewerkingen het wringmoment aanzienlijk verlagen terwijl de draad op de flanken perfect kan zijn.

Controleer de flankendiameter met een draadpenkaliber.

Flankendiameter 

Ondermaat van de voorboordiameter kan het moment tijdens het tappen zeer nadelig beïnvloeden en breuk veroorzaken.

In materialen zoals bijvoorbeeld r.v.s., welke de neiging vertonen om tijdens de bewerking uit te harden, is voorboren met scherpe boren en het gebruik van veel koeling van groot belang. Draadsnijden in uitgehard materiaal is een haast onbegonnen zaak.

Draadpenkaliber Goedkeurzijde                                                                               Afkeurzijde

Ruwweg gesproken mag de afkeurzijde volgens DIN 13 aan de bovenzijde van het werkstuk, 2 slagen worden ingedraaid voordat hij vastloopt.

(Dit uiteraard zonder krachtsinspanning)