Algemeen | Boren | Ruimen | Draadsnijden | Frezen | Volhardmetaal | Vragenlijsten

Volhardmetaal: Volhardmetalen boren

Volhardmetalen boren

Door de stabiele opspanning en de bijzondere rondloopnauwkeurigheid die voor een bewerking met volhardmetalen gereedschappen noodzakelijk zijn, worden zeer nauwe gat- en oppervlaktetoleranties bereikt. Bij het boren van gaten tot een diepte van 2,5 x D is een tolerantie van H8 voor het geboorde gat geen uitzondering.

Voor normale en in het bijzonder langspanige materialen heeft Dormer volhardmetaalboren met inwendige koelkanalen. De voordelen van de inwendige koelkanalen zijn dat de koeling precies op de plaats geschiedt waar de warmte-ontwikkeling plaats vindt. Bovendien worden de spanen direct afgevoerd. Er moet natuurlijk wel een machine voor handen zijn welke het koelmiddel via de spindel kan transporteren, daarnaast moet de druk op het koelsysteem toch minimaal 10 bar kunnen bedragen.

 

De MPX volhardmetaal boren zijn verkrijgbaar met en zonder koelkanalen.

Assortiment:

Met interne koeling

R457 3xD 3,00 – 20,00 mm

R453 <5xD 3,00 – 20,00 mm

 

Zonder interne koeling

R458 3xD 3,00 – 20,00 mm

R454 <5xD 3,00 – 20,00 mm