Privacyverklaring en cookiestatement

Hieronder vind u de privacyverklaring en cookiestatements die betrekking hebben op Dormer Pramet. 

Privacy verklaring

De privacyverklaring van Dormer Pramet voor klanten, leveranciers, partners en anderen, beschrijft de persoonlijke informatie die Dormer Pramet verzamelt, de redenen en andere nuttige informatie over ons gebruik van persoonlijke gegevens.

Lees de privacy verklaring>

Privacyverklaring Sollicitanten

Privacykennisgeving voor sollicitanten

Lees de privacyverklaring voor sollicitanten>

Verzoek tot inzage

Het formulier dat u kunt gebruiken voor u recht op inzage of het verzoek tot het stopzetten van de verwerking van u gegevens.

Lees het formulier met betrekking tot verzoek inzage>

Juridische entiteiten

Lijst van rechtpersonen van Dormer Pramet en Sandvik Group.

Bekijk de lijst van juridische entiteiten>

Cookies

Het cookiestatement van Dormer Pramet is opgesteld met betrekking tot het gebruik en het in beheer hebben van cookies. 

Lees hier het cookiestatement van Dormer Pramet>